Toleransprojektet

Toleransprojektet vill få ungdomar att reflektera kring bland annat mänskliga rättigheter och koppla det till skolans demokratiuppdrag.

Toleransprojektet har drivits i Mölndals stad sedan 2013. Det är ett samarbete mellan Almåsskolan, Streteredsskolan och Sinntorpsskolan.

Projektet har sitt ursprung i Kungälv och skapades efter att 14-årige John Hron mördades av några jämnåriga ungdomar som hade kopplingar till nynazistiska organisationer.

Projektet i Mölndal

I slutet av vårterminen får elever från år 7 och 8 från Almåsskolan,
Streteredsskolan och Sinntorpsskolan ansöka om att delta i projektet som sträcker sig över ett läsår.

När gruppen är skapad träffas de 10 heldagar från september till februari för undervisning.

Undervisningen

Varje lektion har ett tema som till exempel:

  • synen på den andre
  • ondska
  • identitet
  • mod och motstånd.

Eleverna får sedan höra en autentisk berättelse från Polen och tiden för Förintelsen. Berättelsen pausas med dilemmafrågor som eleverna får ta ställning till.

Det viktiga med samtliga frågor som eleverna får reflektera över under projektet är att de inte har något rätt svar, utan poängen är att lära sig formulera och ordna sina tankar och att lära sig lyssna på andras tankar och reflektera över dem.

Reflektionsövningarna varvas med samarbetsövningar och gruppstärkande lekar. Eleverna får efter varje lektion en reflektionsfråga till nästa lektionstillfälle.

Exkursionsresa

Projektet avslutas med en exkursionsresa till Polen där undervisningen i Sverige knyts ihop med platser gruppen besöker i Polen.

Redovisning

Projektet avslutas med att eleverna visar upp sitt år med Toleransprojektet för sina skolor och för föräldrar och vänner.

Toleransprojektet och politiken

Projektet har sedan 2016 bjudit in en politiker från Mölndals stad att följa med projektet. Eleverna har även redovisat projektet för kommun­fullmäktige och nämnder.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad