Toltorpsskolan

Toltorpsskolan är en kommunal skola som ligger i ett naturskönt småhusområde nära Safjället och Änggårdsbergen i Mölndal. Skolan har undervisning från förskoleklass till skolår fem samt erbjuder fritidshem för alla årskurser.

Eleven i hjärtat av verksamheten

På Toltorpsskolan är det alltid eleven som står i centrum. Skolans arbete utgår ifrån arbetslag med lärare och fritidspedagoger som tillsammans ansvarar för sin årskurs med fokus på "elevens skola hela dagen". Varje årskurs har sin egen hemvist, hemklassrum samt gemensamt fritidshem.

Alla elever har sin egen mentor

Mentor är den som har det sammanhållna ansvaret för elevens sociala och
kunskapsmässiga situation, och som tillsammans med övriga lärare och
fritidspedagoger arbetar med elevens hela skol- och studiesituation.
Mentor ansvarar för utvecklingssamtal samt uppföljning gällande både bedömningar och IUP. Mentor är den sammanbindande länken för eleven, mellan hem och skola.

Relaterad information


Kontakt

Toltorpsskolan åk F-5
Lekevallsgatan 3
431 69 Mölndal
0733- 264205 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorpsskolan

Birgitta Hellquist
Rektor
Toltorpsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad