Toltorpsskolan

Toltorpsskolan är en kommunal skola som ligger i ett naturskönt småhusområde nära Safjället och Änggårdsbergen i Mölndal. Skolan har undervisning från förskoleklass till skolår fem samt erbjuder fritidshem för alla årskurser.

Stor skolbyggnad i rödbrunt tegel med grönskande träd i förgrunden

Eleven i hjärtat av verksamheten

På Toltorpsskolan är det alltid eleven som står i centrum. Skolans arbete utgår ifrån arbetslag med lärare och fritidspedagoger som tillsammans ansvarar för sin årskurs med fokus på "elevens skola hela dagen". Varje årskurs har sin egen hemvist, hemklassrum samt gemensamt fritidshem.

På Toltorpsskolan är våra elever allas elever och vårt mål är att skolan ska genomsyras av gemenskap, samhörighet och gemensamt ansvar för bästa möjliga Toltorpsskolan. Vårt trygghetsarbete är viktigt och skolans traditioner, fadderverksamhet och gemensamma temaveckor är betydelsefulla delar i arbetet för trivsel och trygghet.

Bästa möjliga lärande och utveckling

Vår utgångspunkt är en tillgänglig lärmiljö. Det innebär att undervisningen i skola och fritidshem ska inkludera alla elever. Pedagoger och elevhälsa har ett nära samarbete för att möjliggöra bästa möjliga lärande och utveckling för eleverna. Vi sätter stort värde på samarbete med vårdnadshavare och det gemensamma arbetet mellan hem och skola.

Alla elever har sin egen mentor

Mentor är den som har det sammanhållna ansvaret för elevens sociala och
kunskapsmässiga situation, och som tillsammans med övriga lärare och
fritidspedagoger arbetar med elevens hela skol- och studiesituation.
Mentor ansvarar för utvecklingssamtal samt uppföljning gällande både bedömningar och IUP. Mentor är den sammanbindande länken för eleven, mellan hem och skola.

Samråd

Skolan har ett väl inarbetat samråd bestående av föräldrarepresentanter och rektor. Vi har återkommande möten där vi tar upp övergripande skolfrågor.

Våra förskoleklasser

Undervisningen i förskoleklassen utgår från den lärande leken där lusten och nyfikenheten att lära tas tillvara.

I förskoleklassen är det samma pedagoger som arbetar med barnen hela dagen. De arbetar både med förskoleklassens undervisning och på fritidshemmet. På det viset skapar vi en trygghet för våra yngsta elever.

Genom fadderverksamhet och gemensamma teman på skolan lär barnen känna sin skola och de äldre eleverna under trygga former.

Relaterad information


Kontakt

Toltorpsskolan åk F-5
Lekevallsgatan 3
431 69 Mölndal
0733-26 42 05 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Toltorpsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorpsskolan

Paulina Gregorc
Rektor
Toltorpsskolan
031-315 27 43

Dela på:

Senast uppdaterad