Plan mot diskriminering och kränkande behandling

En trygg miljö i skola och fritidshem är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas. Det finns flera lagar som har kommit till för att skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan.

Toltorpsskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar arbetet med likabehandling såväl som arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med planen är att främja likabehandling, att förebygga samt motverka direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen gäller för alla som är verksamma inom skola och fritidshem.

Kontakt

Toltorpsskolan åk F-5
Lekevallsgatan 3
431 69 Mölndal
0733-26 42 05 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Toltorpsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorpsskolan

Paulina Gregorc
Rektor
Toltorpsskolan
031-315 27 43

Dela på:

Senast uppdaterad