Valåsskolan

Valåsskolan är en F-3 skola. Valåsskolan bildar en enhet med Almåsskolan 4-9 och har en gemensam rektor och biträdande rektor. Vi arbetar för att alla elever ska ha en trygg och tillgänglig lärmiljö både under skoldagen och på fritidshemmet.

Lång, gul skolbyggnad med en färgglad tusenfoting ritad på marken utanför

På Valåsskolan ser vi till elevens bästa och varje elevs erfarenheter och förmågor ser vi som en tillgång för vår verksamhet. Förutom ledning och stimulans i klassrummen följs eleverna kontinuerligt upp under läsåret med kartläggningar i svenska och matematik, för att kunna ge varje elev de insatser och anpassningar den behöver för att kunna ta till sig undervisningen i klassrummet. Vi arbetar målinriktat med både enskilda elever och i grupper. Hos oss får eleverna kunskap, trygghet och glädje i tillgängliga lärmiljöer.

I skolan går ca150 elever från förskoleklass upp till årskurs tre. Vi har ett fritidshem med flera avdelningar och erbjuder fritidsomsorg för elever mellan 6-13 år.

Vi ser fördelar med att Valåsskolan är en mindre enhet då vi regelbundet kan samla hela skolan till gemensamma aktiviteter. Vi är en skola där elever kan känna trygghet i varandra och mötas över årskurserna.

Vårt bibliotek

På skolan finns två biblioteksansvariga pedagoger som arbetar aktivt för att motivera elever och personal till läsning. Det görs bland annat genom att hålla biblioteket uppdaterat, varierat och skapa ett trivsamt och inspirerande klimat.

Vi arrangerar olika aktiviteter kring läsning, till exempel bokbytardag, läsrast och litteraturtema i samband med barnboksveckan.

Skolans personal arbetar aktivt med att vara läsande förebilder genom att visa på de olika sätt eleverna kan ta till sig text men också genom att använda visuellt stöd vid läsning för de elever som har språkliga svårigheter.

 

Läsrast 

Minst två gånger i veckan har vi läsrast i skolbiblioteket. Under 20 minuter är skolbiblioteket öppet för den som vill komma dit och läsa en valfri bok och få en lugn stund efter maten. Det brukar vara runt 20-25 elever som deltar på läsrasten varje gång.

 

Läsrast

Skolskogen

Vi har tillgång till en skolskog i närområdet. Klasser och fritidsgrupper besöker skogen regelbundet för både lek och undervisning. 

Exempel på andra aktiviteter som är stående inslag i skolskogen är skötsel och vård av skogsmiljön, Valåsloppet, tomtevandring och påsklunk. Vi har även en reflexkväll då vårdnadshavare är inbjudna.

Teman och traditioner

Vi har ett aktivt och väl fungerande elevråd med tillhörande klassråd där eleverna regelbundet får träna på sina demokratiska rättigheter och skyldigheter.  Under elevrådens möten deltar en representant från Elevhälsoteamet som ett led i elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

Tillsammans på skolan har vi gemensamma teman och traditioner som till exempel:

  • Skridskodag
  • Skolskogsdagar
  • Lästeman
  • FN-veckan
  • Valåsskolans dag
  • Valåsloppet
  • Cykeldag 
  • Reflexkväll 
  • Påsklunken
  • Tomtevandring

Relaterad information

Kontakt

Valåsskolan åk F-3
Marmorvägen 2
437 31 Lindome
031-317 10 40 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Valåsskolan

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-6
031-317 10 31

Dela på:

Senast uppdaterad