Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Valåsskolan arbetar utifrån ett system­teoretiskt förhållnings­sätt. 

Det betyder att:

  • vi har ett synsätt om att alla människor lever i sammanhang där vi påverkar och påverkas av varandra. 
  • allt sker i samspel mellan individer, till exempel inom skolan, familjen och på arbetsplatsen.
  • i varje uppkommen situation är alla elever allas ansvar.
  • vi talar med och inte om varandra.
  • alla har rätt till sin upplevelse/röst.
  • skolan har till uppgift att fostra elever enligt de normer och värden som står skrivna i skolans styrdokument.

Kontakt

Valåsskolan åk F-3
Marmorvägen 2
437 31 Lindome
031-317 10 40 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Valåsskolan


Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3

Dela på:

Senast uppdaterad