Valåsskolans verksamhet

På Valåsskolan går ca 170 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Kompetens

I skolan och på fritids har vi kompetens inom alla ämnen som vi undervisar i. Vi har även en specialpedagog för behövande elever.

För en ökad trygghet, inkludering  och social kompetens bland våra elever är vi med i Trivselprogrammet, där eleverna är aktiva och bjuder in varandra i lekar under rasterna. 

Natur och kultur

Eleverna i årskurs 2-3 har musik med pedagoger från Mölndals kulturskola.

Skolan har nära till skolskogen där vi varje vecka bedriver en del av undervisningen och är även under fritidstiden. I skolan finns ett mysigt bibliotek  som lockar eleverna till att läsa varje dag.

Alla klasser har representanter i skolans elev- och miljöråd, där kan de påverka med frågor som rör verksamheten.

Tillsammans på skolan har vi gemensamma teman och traditioner som till exempel:

  • Friluftsdag
  • Skolskogsvecka
  • Jul och Påsk traditioner
  • Läsvecka
  • FN dagen
  • Valåsskolans dag

Kontakt

Valåsskolan åk F-3
Marmorvägen 2
437 31 Lindome
031-317 10 40 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Valåsskolan


Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-6
Valåsskolan F-3
031-317 10 31

Dela på:

Senast uppdaterad