Västerbergsskolan

Mitt emellan Änggårdsbergens härliga natur och den nya konstgräsplanen i Bifrostområdet hittar du Västerbergsskolan. Det är en förhållandevis liten skola med cirka 165 elever.

Vår skola

Hos oss går barnen från förskoleklass till årskurs sex och många väljer att gå kvar på fritids nästan lika länge - eftersom de trivs så bra. På samma sätt känner vi som arbetar på skolan. Här har vi möjlighet att bygga hållbara relationer till alla våra elever. Det skapar en delaktighet som leder till ett stort engagemang bland både barn och vuxna. 

Goda resultat

Eleverna på Västerbergsskolan vet hur de ligger till i de olika ämnena, vilka mål de förväntas nå och hur de ska ta sig dit. Vi har goda resultat men siktar hela tiden mot en utveckling av verksamheten och tror att en av våra framgångsfaktorer är det nära samarbetet mellan elever, föräldrar och personal.

Vi arbetar aktivt för att forma en god lärandemiljö där trygghet och tydlighet är viktiga pusselbitar för att skapa studiero. Vi erbjuder en varierad undervisning där var och en får lov att utveckla sina förmågor utifrån egna förutsättningar och behov. I vår strävan efter att erbjuda en så likvärdig utbildning som möjligt vill vi visa våra elever att det finns många olika vägar att nå samma mål.

Rastaktiviteter med Fredrik och Kajsa

Tycker ditt barn om att leka pantgömme, hoppa långrep eller försjunka i en bok. På rasterna får alla som vill vara med på roliga aktiviteter ihop med två av våra fritidspedagoger. Under regniga dagar är det mysigt att få krypa upp i soffan i skolbiblioteket för att lyssna på en saga eller läsa själv.

På skolans facebook-sida Västerbergsskolan på Facebook kan du läsa mer om vad som händer hos oss och vad som är aktuellt just nu. 

Relaterad information

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Pinnharvsgången
431 47 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6


Dela på:

Senast uppdaterad