Västerbergsskolan

Vår alldeles nya skola håller just nu på att byggas i Bifrost-området. Under tiden håller vi till i egna lokaler på Bosgårdsskolans skolområde.

Tre barn leker i en skogsdunge

Nybyggnation

Vanligtvis hittar du vår skola mitt emellan Änggårdsbergens härliga natur och konstgräsplanen i Bifrostområdet men under 2022 rivs den gamla byggnaden för att ersättas av en välkommen nybyggnation. Du kan läsa mer om hur vi ligger till i planerna på sidan Nya Västerbergsskolan.

Vår skola

Hos oss går barnen från förskoleklass till årskurs sex och många väljer att gå kvar på fritids nästan lika länge - eftersom de trivs så bra. På samma sätt känner vi som arbetar på skolan.

Västerbergsskolan är en förhållandevis liten skola, vilket gör att vi har möjlighet att bygga hållbara relationer till samtliga elever. Det skapar en delaktighet som leder till ett stort engagemang bland både barn och vuxna. Under året har vi gemensamma dagar med bland annat basar, nobeldagsfirande, halloweenfirande, friidrottsdagar, Västerbergsskolans dag och friluftsdagar.

Goda resultat

Eleverna på Västerbergsskolan vet hur de ligger till i de olika ämnena, vilka mål de förväntas nå och hur de ska ta sig dit. Vi har goda resultat men siktar hela tiden mot en utveckling av verksamheten och tror att en av våra framgångsfaktorer är det nära samarbetet mellan elever, föräldrar och personal.

Vi arbetar aktivt för att forma en god lärandemiljö där trygghet och tydlighet är viktiga pusselbitar för att skapa studiero. Vi erbjuder en varierad undervisning där var och en får lov att utveckla sina förmågor utifrån egna förutsättningar och behov. I vår strävan efter att erbjuda en så likvärdig utbildning som möjligt vill vi visa våra elever att det finns många olika vägar att nå samma mål.

Rastaktiviteter med Riyad och Lena

Tycker ditt barn om att hoppa långrep, leka pantgömme eller gå på pokémonjakt? På rasterna får alla som vill vara med på roliga aktiviteter ihop med två av våra fritidslärare - något som kommer kännas extra betydelsefullt under perioden i Bosgårdsskolan, då utrymmena kommer vara något mer begränsade än vanligt.

Facebook och Instagram

På skolans sida på Facebook kan du läsa mer om vad som händer hos oss och vad som är aktuellt just nu. 

Våra två fritidshem har också varsitt Instagramkonto där man kan följa verksamheten under skolåret och loven:

  • @vasterbergstjarnan
  • @vasterbergsolen.

Även förskoleklassen har ett Instagramkonto där man kan ta del av undervisningen:

  • @vasterbergfskklass.

Relaterad information

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Västerbergsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6
031-315 21 45

Dela på:

Senast uppdaterad