Västerbergsskolan

Mitt emellan Änggårdsbergens härliga natur och konstgräsplanen i Bifrostområdet hittar du vanligtvis Västerbergsskolan, men under 2022 kommer den gamla byggnaden rivas för att ersättas av en välkommen nybyggnation. Medan vi väntar på att få flytta in i våra nya lokaler kommer vi hålla till i Bosgårdsskolan som ligger vid Jungfruplatsen.

Vår skola

Hos oss går barnen från förskoleklass till årskurs sex och många väljer att gå kvar på fritids nästan lika länge - eftersom de trivs så bra. På samma sätt känner vi som arbetar på skolan. Västerbergsskolan är en förhållandevis liten skola, vilket gör att vi har möjlighet att bygga hållbara relationer till samtliga elever. Det skapar en delaktighet som leder till ett stort engagemang bland både barn och vuxna. 

Goda resultat

Eleverna på Västerbergsskolan vet hur de ligger till i de olika ämnena, vilka mål de förväntas nå och hur de ska ta sig dit. Vi har goda resultat men siktar hela tiden mot en utveckling av verksamheten och tror att en av våra framgångsfaktorer är det nära samarbetet mellan elever, föräldrar och personal.

Vi arbetar aktivt för att forma en god lärandemiljö där trygghet och tydlighet är viktiga pusselbitar för att skapa studiero. Vi erbjuder en varierad undervisning där var och en får lov att utveckla sina förmågor utifrån egna förutsättningar och behov. I vår strävan efter att erbjuda en så likvärdig utbildning som möjligt vill vi visa våra elever att det finns många olika vägar att nå samma mål.

Rastaktiviteter med Juno och Lena

Tycker ditt barn om att hoppa långrep, leka pantgömme eller gå på pokémonjakt? På rasterna får alla som vill vara med på roliga aktiviteter ihop med två av våra fritidspedagoger - något som kommer kännas extra betydelsefullt under perioden i Bosgårdsskolan, då utrymmena kommer vara något mer begränsade än vanligt.

På skolans facebook-sida Västerbergsskolan på Facebook kan du läsa mer om vad som händer hos oss och vad som är aktuellt just nu. 

Relaterad information

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Pinnharvsgången
431 47 Mölndal
0708-714434 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6


Dela på:

Senast uppdaterad