Förskoleklassen

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns liv. Vår verksamhet är anpassad efter din sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi presenterar skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt och har förmånen att kunna kombinera förskolans och skolans olika arbetsmetoder.

En läsande skola

Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i alla skolans ämnen. Redan från förskoleklass arbetar vi aktivt med ditt barns språkliga medvetenhet och förmåga att kommunicera. Vi läser högt varje dag och här får barnen träna på att ställa frågor, dra egna slutsatser och komma med följdfrågor kring det vi läser. Här lägger vi grunden för att alla våra elever skall bli goda läsare och skrivare.

Programmering med gosedjur

Hos oss får barnen utforska sin omvärld på ett lustfyllt och kreativt sätt. Vi som arbetar i förskoleklassen har förmånen att vara tillsammans med barnen under hela deras skoldag. Det skapar kontinuitet och ger oss möjlighet att arbeta med ett tema eller ämne på många olika sätt. I samband med idrotten lär vi oss mer om tallinjen till exempel - och visst blir det roligare att lära sig programmering när man får göra det med sitt gosedjur. Alla nallar hittar rätt till slut. Så länge vi hjälps åt.

Troll och vampyrer

Alla vill känna delaktighet och vara med och påverka sin skoldag. Det gäller även våra sexåringar, och när deras fantasi och idérikedom får styra vet vi aldrig var det slutar. Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att det är fantastiskt att få ta del av barnens kreativitet och engagemang och vara en del i detta arbete. I höst har vi börjat göra egna sagofigurer i papier maché. Det blir ganska många troll och vampyrer och några av barnen är sugna på att sätta upp en egen dockteater.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vad som händer i förskoleklassen.

Välkommen till Västerbergsskolans förskoleklassPDF

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Pinnharvsgången
431 47 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan


Ingela Borén
Rektorsstöd
Bosgårdsskolan
Västerbergsskolan år F-6

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-24 15.11