Förskoleklassen

I förskoleklassen presenteras skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt med elevernas intresse i fokus.

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns liv och sedan 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Verksamheten är anpassad efter din sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi har förmånen att kunna kombinera förskolans och skolans olika arbetsmetoder.

Vår verksamhet

Läsåret 22/23 är vi en klass som består av 21 elever och två lärare. Vi arbetar med alla grundskolans ämnen och använder oss av både traditionella arbetsböcker och lekfulla laborativa material såsom lekar, spel och skapande. Under arbetspassen är vi ofta indelade i halvklass. På det viset skapar vi en lugn och trygg arbetsmiljö där varje enskild elev kan komma till tals och bli sedd. Klasslärarna jobbar både i förskoleklassen och en viss tid på fritidshemmen.

Utflykter

Vi går ofta till skogen och närliggande lekplatser. Vi går också regelbundet till stadsbiblioteket i Mölndal. Utöver detta försöker vi få till ett par längre utflykter under läsåret.

Kartläggning

Sedan hösten 2019 görs en obligatorisk kartläggning av elevernas kunskapsnivåer inom svenska och matematik. Kartläggningen ligger till grund för upplägg av vidare undervisning.

Instagramkonto

Förskoleklassen har ett öppet Instagramkonto som vi regelbundet uppdaterar med bilder och korta filmer från vår undervisning. Där heter vi @vasterbergfskklass

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6
031-315 21 45


Dela på:

Senast uppdaterad