Förskoleklassen

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns liv. Vår verksamhet är anpassad efter din sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi presenterar skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt och har förmånen att kunna kombinera förskolans och skolans olika arbetsmetoder.

Blomklubben och Kompisgruppen

Det här läsåret är vi tjugofyra barn i klassen. Under samlingar, arbetspass och högläsning är vi indelade i två grupper för att skapa en så lugn och trygg arbetsmiljö som möjligt. Vi har svenska och matematik, SO, NO, bild och musik precis som övriga elever på skolan. Skillnaden är att vi inte sitter stilla lika länge. Under måltider och raster är vi alltid tillsammans hela klassen.

Klass-torsdag och utflyktsfredag

På torsdagar har vi klassens dag. Då kan det hända att barnen får redovisa något för varandra. Vi sjunger, ser på film, leker lekar och gör samarbetsövningar. På fredagen brukar vi gå på en utflykt i närområdet. Frejaplan har varit ett populärt utflyktsmål sedan vi flyttade till Bosgårdsskolan.

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6


Dela på:

Senast uppdaterad