Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Förskoleklassen

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns liv. Vår verksamhet är anpassad efter din sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi presenterar skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt och har förmånen att kunna kombinera förskolans och skolans olika arbetsmetoder.

En läsande skola

Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i alla skolans ämnen. Redan från förskoleklass arbetar vi aktivt med ditt barns språkliga medvetenhet och förmåga att kommunicera. Vi läser högt varje dag och här får barnen träna på att ställa frågor, dra egna slutsatser och komma med följdfrågor kring det vi läser. Här lägger vi grunden för att alla våra elever skall bli goda läsare och skrivare.

Programmering med gosedjur

Hos oss får barnen utforska sin omvärld på ett lustfyllt och kreativt sätt. Vi som arbetar i förskoleklassen har förmånen att vara tillsammans med barnen under hela deras skoldag. Det skapar kontinuitet och ger oss möjlighet att arbeta med ett tema eller ämne på många olika sätt. I samband med idrotten lär vi oss mer om tallinjen till exempel - och visst blir det roligare att lära sig programmering när man får göra det med sitt gosedjur. Alla nallar hittar rätt till slut. Så länge vi hjälps åt.

Musikalartister är vi allihopa

Alla vill känna delaktighet och vara med och påverka sin skoldag. Det gäller även våra sexåringar. Under vårterminen sätter vi upp en egen musikal som vi spelar för hela skolan. Här får barnen möjlighet att ta initiativ och ansvar och utveckla sin samarbetsförmåga. Det är fantastiskt att få ta del av barnens kreativitet och engagemang och få vara en del i detta arbete.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vad som händer i förskoleklassen.

Välkommen till Västerbergsskolans förskoleklassPDF

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Pinnharvsgången
431 47 Mölndal
0708-71 44 34 
031-315 94 31 administratör
vasterbergsskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan


Ingela Borén
Rektor
Bosgårdsskolan
Västerbergsskolan år F-6
031-315 94 17
0707-70 14 17
Ingela.boren@molndal.se

Ulrika Björk
Biträdande rektor
Bosgårdsskolan
Västerbergsskolan år F-6
0728-62 53 93
ulrika.bjork@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 18.33