Nya Västerbergsskolan

Nya Västerbergsskolan beräknas stå färdig inför sommaren 2025. Vi ser fram emot att välkomna er tillbaka till det natursköna och så gott som bilfria Bifrostområdet i nya fräscha lokaler. I och med att det även byggs nya bostäder i närområdet räknar vi med att bli en tvåparallellig F - 6 -skola med fritidshemsverksamhet.

Skolbyggnad

Aktuellt just nu

Just nå pågår utvändigt arbete på byggnaden. Till våren 2024 planerar vi att börja med byggnadens invändiga arbete.

Om projektet

Vi planerar för två nya skollokaler i Bifrost, Västerbergsskolan och Bifrosts förskola.

Skyddsrummen i källare kommer bevaras men resterande byggnad har rivits. Marken ska höjas med cirka en meter för att bättre stå emot 100-årsregn. Skolan planeras att utformas i två våningar och till viss del tre våningar och ha en välkomnande entré. I byggnaden ingår också en fullstor idrottshall till skolan och till föreningslivet.

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB

Tidplan

  • Maj 2022: Rivning genomförd
  • November 2022: Start markarbeten
  • 30 november 2022: Ny detaljplan togs beslut om i kommunfullmäktige
  • Årsskiftet 2022 och 2023: Planerad byggstart
  • Sommaren 2025: Skolan planeras vara färdigbyggd

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6
031-315 21 45


Dela på:

Senast uppdaterad