Nya Västerbergsskolan

Nya Västerbergsskolan beräknas stå färdig inför skolstarten i augusti 2024. Vi ser fram emot att välkomna er tillbaka till det natursköna och så gott som bilfria Bifrostområdet i nya fräscha lokaler. I och med att det även byggs nya bostäder i närområdet räknar vi med att bli en tvåparallellig F - 6 -skola med fritidshems-verksamhet. Medan vi väntar på att få flytta in har vi alla möjligheter att fantisera kring hur den nya byggnaden kommer se ut. Det här är bara ett exempel.

Aktuellt just nu

I maj planerar rivning att starta av den befintliga skolan. Delaljplanen är just nu ute på granskning.

Om projektet

Skyddsrummen i källare kommer bevaras men resterande byggnad rivas. Marken kommer att höjas med cirka en meter för att bättre stå emot 100-årsregn. Skolan planeras att utformas i 2,5 plan och ha en välkomnande entré. I byggnaden ingår också en fullstor idrottshall till skolan och till föreningslivet.

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB

Tidplan

  • Maj 2022 Rivning av skolan
  • Augusti 2022 Byggstart av den nya skolan
  • Sommaren 2024 Skolan är färdigbyggd

Rörelse och friluftsliv

Konstgräsplanen och Bifrostområdets klätterställning kommer bli ett härligt komplement till vår nya skolgård. Detsamma gäller skolskogen som vi delar med Bifrost förskola. Vi är glada över att kunna fortsätta att ge våra elever så många positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv som möjligt.

Grön flagg

Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling och här är allas engagemang viktigt och värdefullt. Grön flagg är en internationell miljöutmärkelse som stiftelsen Håll Sverige Rent utfärdar till förskolor och skolor. Vi är stolta över vår gröna flagga som visar att vi också är med och arbetar för en bättre miljö.

Kontakt

Västerbergsskolan åk F-6
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Västerbergsskolan

Ulrika Björk
Rektor
Västerbergsskolan år F-6


Dela på:

Senast uppdaterad