Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Du som är mellan 16-20 år, bor i Mölndal och inte går i gymnasiet eller funderar på att hoppa av din gymnasieutbildning kan prata med oss.

Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål i form av individuellt anpassade studier, praktik eller arbete.

Välkommen att höra av dig till oss.

Enligt skollagen är vi som din hemkommun skyldig att hålla oss informerad om vad du som är 16-20 år och inte går i skolan har för sysselsättning. Vi är också ansvarig för att finna en meningsfull aktivitet för just dig. Du kan kontakta oss även om du har fyllt 20 år.

Plug In Mölndal

Plug In Mölndal är ett studiecentrum, där ungdomar mellan 16–20 år får en möjlighet att studera. Hit kan du komma om du har hoppat av gymnasiet, riskerar att hoppa av gymnasiet samt om du aldrig påbörjat dina gymnasiestudie.

Du som elev blir inskriven på gymnasieskolan men läser dina kurser på vuxenutbildningen. Du läser i din egen takt med stöd av specialpedagog/mentor.

Du kan komma i kontakt med Plug In via det Kommunala Aktivitetsansvaret på Vägledning & Kompetens Mölndal, eller genom att din gamla skola kontaktar rektor på Plug In/Krokslättsgymnasiet.

Om du inte vet vad du vill göra

Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss. Vi utformar en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar samtidigt som vi försöker se eventuella hinder och svårigheter. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu.

Vill du komma i kontakt med oss?

För att kunna hjälpa dig är vi tacksamma om du fyller i dina uppgifter i nedanstående formulär. Om du har tagit gymnasieexamen ber vi dig kontakta vägledningen.

Information om behandling av personuppgifter i formulär nedan

Hur Mölndals stad hanterar dina personuppgifter.


Vad gör du nuförtiden? * (obligatorisk)
Vad gör du nuförtiden?

Kryssa för ett eller flera svarsalternativ som passar in på just dig.

Har du examen från gymnasiet? * (obligatorisk)
Har du examen från gymnasiet?


Vill du bli kontaktad av oss för samtal, praktik, vägledning eller studier?
Vill du bli kontaktad av oss för samtal, praktik, vägledning eller studier?Kontakt

Anna Jakobsson
Samordnare och studie- och yrkesvägledare
070-960 50 63
anna.jakobsson@molndal.se

Ewa Eliasson Nuland
Studie- och yrkesvägledare
070-938 95 76
ewa.eliasson-nuland@molndal.se

Evelina Snellman
Studie- och yrkesvägledare
031-315 30 55
070-467 76 74
Evelina.snellman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad