Ersättning vid folkhögskolestudier

Du som går i folkhögskola och är under 20 år kan ansöka om ersättning för bland annat resekostnader, skolmåltider och kursavgift hos din hemkommun. Detta gäller till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Ersättning för dagliga resor

Om du är under 20 år och inte är behörig från gymnasiet kan du ansöka hos din hemkommun om ett skolkort för dagliga resor till och från skolan. Om du däremot bor inackorderad på skolan får du ansöka om ersättning för dagliga resor hos Centrala studiestödsnämnden (se nedan länk till CSN).  

Ersättning för kursavgift och skolmåltid

I vissa fall kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. Hemkommunen kan bland annat bevilja kursavgift, skolmåltider, kopierings- och litteraturavgift.

För att ansöka om ersättning vid folkhögskolestudier fyll i blanketten till nedan och skicka tillsammans med intyg från skolan studierna är påbörjade till:

Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Amanda Day
Ekonomihandläggare
031-315 30 26
amanda.day@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-26 11.14