Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Inneboende och inackordering gymnasieelever

Du som har en lång eller besvärlig resväg och måste vara inackorderad på skolorten kan söka inackorderingstillägg hos hemkommunen. Inackorderingstillägg är ett bidrag som ges för att kompensera ökade boendekostnader och hemresor under skolgången.

För att bli berättigad till inackorderingstillägg måste du som elev vara folkbokförd i Mölndal och studera heltid vid en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola på en annan ort.

Du kan söka inackorderingstillägg till och med vårterminen det kalender år du fyller 20 år och bor inackorderad på skolorten.

Inackorderingstillägg kan du inte heller få om du blivit beviljad skolkort för dagliga resor.

Observera att du inte kan ansöka om inackorderingstillägg hos hemkommunen om du studerar vid en friskola, folkhögskola, eller utomlands. Detta ansöker du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Belopp och utbetalning

Beloppet för inackorderingstillägg läsåret 2019/2020 är 1 550 kronor per månad oavsett avståndet mellan bostaden till skolan. Dock har de elever som har en resväg över 225 kilometer (enkel väg) rätt till till ett resetillägg på 462 kronor per månad för läsåret 2019/2020.

Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september till maj). Utbetalning sker i slutet av varje månad i i form av en utbetalningsavi tills dess att betalningsmottagaren anmäler sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister för att få sin insättning direkt på bankkontot.

Information och anmälan av konto till Swedbanks kontoregister hittar du i menyn till höger.

Ansökan

Inackorderingstillägg ansöker du om för varje nytt läsår. För att ansökan ska vara giltig ska den kompletteras med ett studieintyg från skolan som styrker elevens skolgång.

Ansökan och intyg för läsåret ska vara inkommen senast 1 september till utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Ansökan om inackorderingstilläggPDF

Du som ansöker om inackorderingstillägg är i följande fall inte berättigad till tillägget:

  • Om du inte är folkbokförd i Mölndal
  • Om du inte bor inackorderad på studieorten
  • Om du inte påbörjar studierna
  • Om du avbryter studierna
  • Om du flyttar från studieorten under läsåret
  • Om du studerar vid en friskola, folkhögskola eller utomlands (ansök för detta hos CSN)
  • Om du tas emot i en andrahandsmottagning, så kallad frisök. Med andrahandsmottagning menas att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser.

Om någon av ovan punkter inträffar måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta till utbildningsförvaltningen på telefonnummer 031-315 30 26.

Elev/vårdnadshavare kan bli skyldiga att återbetala erhållet bidrag om de inte informerar om förändrade förhållanden under den tid de erhåller inackorderingstillägg

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
utbildning@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-11 11.33