Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Skolkort för dagliga resor gymnasie- eller gymnasiesärskola

Alla elever som är folkbokförda i Mölndal och går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola har rätt till ett skolkort. Skolkort kan du som elev få fram till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år. Går du däremot i gymnasiesärskola har du rätt att få skolkort till och med vårterminen det kalenderår du fyller 21 år.

Villkor för att du ska vara berättigad till ett skolkort

  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • Du måste studera på heltid
  • Du får inte ha blivit beviljad inackorderingstillägg

Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress före skolstart.

För dig som läser utanför Göteborgsregionen

Har du blivit antagen eller går på en skola utanför Göteborgsregionen måste du ansöka om skolkort hos utbildningsförvaltningen i Mölndal. I Göteborgsregionen ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Förlorat skolkort

Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kostar det 200 kronor att få ett nytt. Kontakta oss på skolkort.gymnasium@molndal.se så att vi kan beställa ett nytt kort. Du får en bekräftelse via mail när ditt ersättningskort är klart för avhämtning. Du hämtar ut ditt ersättningskort på informationscentralen i Mölndals stadshus och betalar då 200 kr med swish eller kontant. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Defekt skolkort

Fungerar inte ditt skolkort och föraren på buss/spårvagn eller tåg tar ditt skolkort ska du kontakta skolkort.gymnasium@molndal.se för att få ett nytt skolkort. För att kunna få ett nytt skolkort ska du kunna visa upp kvittot du fått av föraren pga. ogiltigt skolkort. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Avbrutna studier/flytt

Om du avbryter dina studier eller flyttar till annan kommun under pågående läsår är du som elev skyldig att omedelbart meddela oss på skolkort.gymnasium@molndal.se.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till ett skolkort som gäller mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen).

Vid växelvis boende i olika kommuner utgår endast skolkort från den kommunen eleven är folkbokförd i.

Relaterade länkar

Kontakt

Kontakt skolkort gymnasiet
Nina Zarei
031-315 30 22 direkt, 031-315 10 00 vx
skolkort.gymnasium@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-25 09.03