Skolkort för dagliga resor gymnasie- eller gymnasiesärskola

Alla elever som är folkbokförda i Mölndal och går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola har rätt till ett skolkort. Skolkort kan du som elev få fram till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år. Går du däremot i gymnasiesärskola har du rätt att få skolkort till och med vårterminen det kalenderår du fyller 21 år.

Villkor för att du ska vara berättigad till ett skolkort

  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • Du måste studera på heltid
  • Du får inte ha blivit beviljad inackorderingstillägg

Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress före skolstart.

För dig som läser utanför Göteborgsregionen

Har du blivit antagen eller går på en skola utanför Göteborgsregionen måste du ansöka om skolkort hos utbildningsförvaltningen i Mölndal. I Göteborgsregionen ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Förlorat skolkort

Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kostar det 200 kronor att få ett nytt. För att få ett nytt kort behöver en anmälan göras i vår e-tjänst. Du får ett mail när du kan hämta ut ditt nya skolkort på informationscentralen i Mölndals stadshus. Avgiften på 200 kronor betalas i samband med att du hämtar ditt nya kort. Betalningen sker via swish eller kontant. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Defekt skolkort

Fungerar inte ditt skolkort och föraren på buss/spårvagn eller tåg tar ditt skolkort ska du anmäla det i vår e -tjänst för att få ett nytt skolkort. För att kunna få ett nytt skolkort ska du kunna visa upp kvittot du fått av föraren pga. ogiltigt skolkort. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

 

Avbrutna studier eller flytt

Om du avbryter dina studier eller flyttar till annan kommun under pågående läsår är du som elev skyldig att omedelbart meddela oss på skolkort.gymnasium@molndal.se.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till ett skolkort som gäller mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen).

Vid växelvis boende i olika kommuner utgår endast skolkort från den kommunen eleven är folkbokförd i.

Relaterade information

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad