Skolkort för dagliga resor gymnasie- eller gymnasiesärskola

Alla elever som är folkbokförda i Mölndal och går i gymnasieskola eller gymnasiesäskola har rätt till ett skolkort. Skolkort kan du som elev få fram till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år. Går du däremot i gymnasiesärskola har du rätt att få skolkort till och med vårterminen det kalenderår du fyller 21 år.

Villkor för att du ska vara berättigad till ett skolkort

  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • Du måste studera på heltid
  • Du får inte ha blivit beviljad inackorderingstillägg

Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress före skolstart.

För dig som läser inom Göteborgsregionen

Har du blivit antagen eller går på en skola inom Göteborgsregionen behöver du inte ansöka om skolkort. Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress innan skolstart.

Om du inte har fått ditt skolkort innan din skolstart kan du höra av dig till Kontaktcenter för att få hjälp.

För dig som läser utanför Göteborgsregionen

Har du blivit antagen eller går på en skola utanför Göteborgsregionen måste du ansöka om skolkort hos utbildningsförvaltningen i Mölndal. I Göteborgsregionen ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Förlorat skolkort

Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kostar det 200 kronor att få ett nytt. För att få ett nytt kort behöver en anmälan göras i vår e-tjänst. Du får ett mail när du kan hämta ut ditt nya skolkort på informationscentralen i Mölndals stadshus. Avgiften på 200 kronor betalas i samband med att du hämtar ditt nya kort. Betalningen sker via swish eller kontant. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Defekt skolkort

Fungerar inte ditt skolkort och föraren på buss/spårvagn eller tåg tar ditt skolkort ska du anmäla det i vår e -tjänst för att få ett nytt skolkort. För att kunna få ett nytt skolkort ska du kunna visa upp kvittot du fått av föraren pga. ogiltigt skolkort. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare i olika kommuner har rätt till ett skolkort som gäller mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen). Det innebär att du som är folkbokförd i Mölndal får ett skolkort som gäller mellan din folkbokföringsadress i Mölndal och skolan.

Skolkortets giltighet

Skolkortet är giltigt helgfria vardagar mellan klockan 04.00-19.00.

Läsårskortet 2022/2023 gäller mellan dessa datum:

2022-05-10 till 2022-12-23
2023-01-07 till 2023-06-18
2023-08-10 till 2023-09-15

Skolkortet gäller även nästkommande höstterminen, helgfria vardag mellan den 10 augusti - 15 september. Spara därfor ditt skolkort till höstterminen.

Vill du ha ett kort som är giltigt på kvällar och helger får du köpa ett fritidskort hos Västtrafik. Mölndals stad erbjuder inte fritidskort till gymnasielever.

Missbruk av skolkortet

Skolkortet är en värdehandling och är personligt. Det är därför viktigt att du skriver ditt namn på skolkortet, om det inte är förtryckt.

Om du reser utan skolkort, använder skolkortet där det inte är giltigt eller lånar ut ditt skolkort under skoltid (före, efter och under skoltid) är det ditt ansvar. Råkar du som elev ut för biljettkontrollant och får böter får du personligen betala för detta.

Behov av annat färdmedel

Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman. Utbildningsförvaltningen fattar inte beslut om skolskjuts för elever i gymnasieskolan då gymnasieskolan inte omfattas av skolplikt.

Om eleven på grund av funktionsnedsättning är i behov av annan transport till och från gymnasieskolan än vad som täcks av det beviljade skolkortet, kan eleven ansöka om färdtjänst. Ansökan görs till Tekniska förvaltningen Mölndals Stad.

Mer information hittar du på Mölndals stads sida om färdtjänst.

Skolskjuts i grundskolan

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad