Studera utomlands

Du som går i gymnasiet och är folkbokförd i Mölndal har möjlighet att läsa årskurs 2 på en svensk gymnasieskola utomlands. Du ansöker direkt till den utlandsskola du vill gå på.

En elev sitter vid en bänk med en bok.

Villkor för utlandsstudier

  • Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Mölndals kommun.
  • Vårdnadshavare är skyldiga att informera utbildningsförvaltningen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.
  • Endast elever som går i årskurs 2 kan bli godkända för studier utomlands.

Att tänka på innan du ansöker

  • Den svenska utlandsskolan får ersättning av Mölndals stad som motsvarar elevpengen. Om kostnaden för utbildningen är högre än ersättningen får du själv stå för mellanskillnaden.
  • Den skola du har ansökt till måste intyga att du är antagen till skolan innan förvaltningen godkänner att betala del av elevpeng.
  • Du kan inte få inackorderingstillägg (bidrag för boende) för studier utomlands.

Hur du ansöker

Du ansöker själv direkt till den utlandsskola som du önskar studera på. När du har gjort din ansökan informerar du oss om vilken skola och program du har ansökt till.


Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad