Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Förlängd studietid

En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid. Elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång.

Om en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Ett åtgärdsprogram ska upprättas om eleven är i behov av särskilt stöd. En åtgärd kan vara att förlänga studierna. Detta beslutar rektor om.

Ansökan om medel för förlängd studietid

Ansökan, studieplan och åtgärdsprogram ska i god tid (före vårterminens slut i år 3) skickas till utbildningsförvaltningen i Mölndal av rektor på den skola som eleven går.
Aktuell individuell studieplan där det tydligt framgår studiernas omfattning samt aktuellt åtgärdsprogram som förklarar orsaken till ansökan om förlängd studietid ska bifogas. Finns andra särskilda skäl ska även dessa bifogas.
För att ansöka om medel för förlängd studietid fyll i blanketten nedan och skicka till:

Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal

Kontakt

Ingwor Waldenstedt
Ekonomihandläggare
031-315 30 26
ingwor.waldenstedt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-06 10.47