Högre kurs

Högre kurs är en fördjupningskurs för dig som ska fylla minst 14 år och går i sång- eller instrumentundervisning på Kulturskolan.

Hit söker du som har musiken som ditt största intresse och/eller tänker dig en framtid som yrkesmusiker. Ditt musikaliska intresse står i fokus och du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt musikområde och hitta ditt eget uttryck.

Tanken med Högre kurs är att skapa kreativa processer där du samverkar med andra. Vi jobbar mycket med musikalisk kommunikation där vi tolkar musik, samtalar kring musik och självklart spelar musik. Här får du möjlighet att förbereda dig för fortsatt musikutbildning.

Kursinnehåll

I högre kurs ingår tre lektioner per vecka:

 • Huvudinstrument, 40 min
 • Bi-instrument, 20 min
 • Högre kurs-grupp, 120 min

Följande moment ingår i Högre kurs-gruppen:

 • Ensemblespel
 • Musikteori
 • Musikalisk och scenisk gestaltning
 • Sceniska projekt
 • Komposition
 • Improvisation
 • Musikhistoria
 • Digital produktion
 • Musik och kommunikation

Vi gör ett flertal större framträdanden varje läsår, både inom och utanför Kulturskolan. Du är även med och producerar och arrangerar konserter och evenemang.

Vi förväntar oss att du är engagerad och förutsätter att du övar på ditt huvudinstrument och bi-instrument.

Kursen sträcker sig över minst 3 år, men du får gå kvar i kursen längre än så. Slutar du innan du genomfört de tre obligatoriska åren går du tillbaka till att spela 20 minuter i veckan i ditt huvudinstrument och avslutar ditt bi-instrument. Fullföljer du de tre åren och sedan väljer att avsluta högre kurs får du fortsätta med 20 minuter i ditt huvudinstrument och 20 minuter i ditt bi-instrument.

Kostnad: 2050:-/termin.

Ansökan och antagning

Du söker Högre kurs via anmälningsformuläret till kulturskolans kurser. Kursen är bara öppen för ansökan i början av vårterminen. Prata med din lärare på Kulturskolan innan du söker, för att få veta mer om kursen. Antagning till Högre kurs sker genom spel- och/eller sångprov och intervju. Kursstart ligger i augusti/september.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad