Vanliga frågor om kulturskolan

Här hittar du svar på frågor som ofta kommer till Kulturskolans expedition. Hittar du inte svaret på din fråga här är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Frågor om kurser och anmälan

Vem kan gå i Mölndals kulturskola?

På kulturskolan finns kurser för barn mellan 0-19 år. I anmälningsformuläret hittar du information om vilka kurser som vänder sig till vilka åldersgrupper. Alla barn är välkomna till kulturskolan och man behöver inga förkunskaper. För att söka till Mölndals kulturskola bör du vara skriven i Mölndal eller ha minst en vårdnadshavare som är det. I annat fall är det kulturskolan i din hemkommun du ska söka.

Vilka instrument kan mitt barn gå i på sin skola?

Flera av kulturskolans instrumentallärare undervisar ute på olika grundskolor i kommunen. Det går inte att säga exakt vilka instrument som kommer att finnas ute på en viss skola från termin till termin eftersom det beror på var lärarna har sitt elevunderlag. Tid och plats för undervisning bestäms i samråd med läraren när barnen fått sitt skolschema i augusti.

Jag har hört att det är lång kö till piano, kan jag skicka in en anmälan trots att mitt barn inte uppfyller ålderskravet för kursen ännu?

Nej, du kan söka en kurs tidigast 1 januari det år ditt barn uppfyller ålderskravet för kursen. Detta gäller även kurser där det är lång kö.

Hur många kurser får man gå i?

Det finns ingen begränsning för hur många kurser du får gå totalt men däremot får du bara gå en kurs åt gången inom samma ämnesområde, det vill säga en instrumentkurs, en bildkurs, en filmkurs och en danskurs. Den begränsningen finns för att så många barn som möjligt ska få chans att gå en kurs i det ämne de har önskat.

Hur gör jag för att skicka in en anmälan?

Fyll i anmälningsformuläret. Behöver du hjälp, kontakta Kulturskolans expedition.

När startar terminen?

Höstterminen på kulturskolan startar måndag vecka 35 och vårterminen startar tisdag vecka 2. Vi gör uppehåll för läslov, sportlov och påsklov precis som i grundskolan och har ingen undervisning på röda dagar, klämdagar eller skolans studiedagar.

Frågor om antagningsbesked och köplatser

När får jag veta om jag har fått en plats?

Den huvudsakliga antagningen till Kulturskolan sker i juni, inför läsårsstarten. Antagningsbeskeden skickas ut på mejl i slutet av juni. Om det blir platser över i en kurs skickar vi ut platserbjudanden även under läsårets gång.

Vad händer om jag inte kommer in? Står jag kvar i kö då?

Du behåller din köplats ända fram till april nästföljande år. Då får du ett mejl med instruktion om hur du gör för att återanmäla din köplats. Följ instruktionerna i mejlet för att behålla köplatsen. Vill du inte behålla köplatsen behöver du inte göra någonting.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

När du tackar nej till ett platserbjudande tappar du din köplats automatiskt. Vill du behålla köplatsen behöver du ange det i ditt svar när du tackar nej till platsen.

Frågor om avgifter och fakturor

Vad kostar det att gå i kulturskolan?

Kulturskolan har kurser på flera olika avgiftsnivåer. Det framgår av anmälningsformuläret hur mycket kursen kostar men här kommer en sammanställning:

  • 617 kr/termin: gruppsång, kör, onlinebaserade kurser
  • 822 kr/termin: småbarns- och barnrytmik, bandverkstan, barndans, instrumentrytmik, ljudteknik, kompa på gitarr/keyboard/piano.
  • 1054 kr/termin: bild och konst, dans, drill, film, instrument, teater, musikterapi och sång.
  • 1696 kr/termin: högre kurs
  • 250 kr/termin: instrumenthyra

Avgifterna höjs med några procent en gång per år utifrån Konsumentprisindex.

När kommer min faktura?

Kulturskolan skickar ut fakturor på terminsavgift och instrumenthyra två gånger om året. Fakturan för höstterminen kommer i oktober. Fakturan för vårterminen kommer i mars.

Får jag avdrag på terminsavgiften om en lektion blir inställd?

Kulturskolans elever är garanterade 27 lektionstillfällen per läsår. Några gånger per läsår händer det att vi ställer in undervisning på grund av evenemang eller sjukdom men i de allra flesta fall kommer vi ändå upp i över 27 lektionstillfällen under året. I maj varje år stämmer vi av hur många lektioner vi erbjudit våra elever under läsåret och i de fall då vi inte nått upp till det garanterade antalet återbetalar vi en del av avgiften.

Varför har jag fått en faktura fast mitt barn inte längre går i undervisning?

Det kan bero på att du inte har avanmält ditt barn från kursen. Det räcker inte med att sluta komma till kursen eller meddela barnets lärare utan platsen måste sägas upp via vår elevportal SpeedAdmin. Din avanmälan måste vara Kulturskolan tillhanda innan terminsstart. Vid utebliven eller för sen avanmälan blir vårdnadshavare betalningsskyldig för hela terminen.

Frågor om avanmälan och återanmälan

Hur länge behåller jag min plats?

Du behåller din plats tills du själv väljer att säga upp den. Du behöver alltså inte återanmäla dig från termin till termin. Däremot måste du säga upp din plats innan ny terminsstart om du inte längre vill ha den.

Hur gör jag för att säga upp en plats?

Logga in i elevportalen SpeedAdmin för att göra en avanmälan. Du loggar enklast in med bank-id. Avamälan ska ha kommit in innan terminen startar för att du inte ska bli betalningsskyldig för terminen. Du kan även kontakta kulturskolans expedition för att få hjälp med avanmälan. Det räcker inte att meddela barnets lärare.

Frågor om kontaktuppgifter

Var hittar jag kontaktuppgifter till lärarna?

Du som har ett barn i Kulturskolan hittar lärarens kontaktuppgifter i elevportalen. Om du inte har tillgång till bank-id och inte har fått några inloggningsuppgifter, kontakta kulturskolans expedition.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad