Vanliga frågor

Här hittar du svar på frågor som ofta kommer till Kulturskolans expedition. Hittar du inte svaret på din fråga här är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Får jag avdrag på terminsavgiften om en lektion blir inställd?

Kulturskolans elever är garanterade 27 lektionstillfällen per läsår. Några gånger per läsår händer det att vi ställer in undervisning på grund av evenemang eller sjukdom men i de allra flesta fall kommer vi ändå upp i över 27 lektionstillfällen under året. I maj varje år stämmer vi av hur många lektioner vi erbjudit våra elever under läsåret och i de enstaka fall då vi inte nått upp till det garanterade antalet återbetalar vi en del av avgiften.

Vilka instrument kan mitt barn gå i på sin skola?

Flera av Kulturskolans instrumentallärare undervisar ute på olika grundskolor i kommunen. Det går inte att säga exakt vilka instrument som kommer att finnas ute på en viss skola från termin till termin eftersom det beror på var lärarna har sitt elevunderlag. Tid och plats för undervisning bestäms i samråd med läraren när barnen fått sitt skolschema i augusti.

När startar terminen?

Läsåret 21/22 startar höstterminen på Kulturskolan måndag vecka 35 och vårterminen startar måndag vecka 2. Vi gör uppehåll för läslov, sportlov och påsklov precis som i grundskolan och har ingen undervisning på röda dagar, klämdagar eller skolans studiedagar.

När kommer min faktura?

Kulturskolan skickar ut fakturor på terminsavgift och instrumenthyra två gånger om året. Fakturan för höstterminen kommer i oktober. Fakturan för vårterminen kommer i mars.

Varför har jag fått en faktura fast mitt barn inte längre går i undervisning?

Det kan bero på att du inte har avanmält ditt barn från kursen. Det räcker inte med att sluta komma till kursen eller meddela barnets lärare utan platsen måste sägas upp via vår elevportal SpeedAdmin. Din avanmälan måste vara Kulturskolan tillhanda innan terminsstart. Vid utebliven eller för sen avanmälan blir vårdnadshavare betalningsskyldig för hela terminen.

Varför är instrumentlektionerna bara 20 minuter långa?

Detta är en standard som de flesta svenska Kulturskolor följer. På lektionen får eleven stöd och råd från sin lärare för att sedan kunna öva på egen hand hemma.

Var hittar jag kontaktuppgifter till lärarna?

Du som har ett barn i Kulturskolan hittar lärarens kontaktuppgifter i elevportalen. Om du inte har fått några inloggningsuppgifter dit, kontakta Kulturskolans expedition.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad