Vanliga frågor

Här hittar du svar på frågor som ofta kommer till kulturskolans expedition. Hittar du inte svaret på din fråga här är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Får jag avdrag på terminsavgiften om en lektion blir inställd?

Kulturskolans elever är garanterade 27 lektionstillfällen per läsår. Några gånger per läsår händer det att vi ställer in undervisning på grund av evenemang eller sjukdom men i de allra flesta fall kommer vi ändå upp i över 27 lektionstillfällen under året. I maj varje år stämmer vi av hur många lektioner vi erbjudit våra elever under läsåret och i de enstaka fall då vi inte nått upp till det garanterade antalet återbetalar vi en del av avgiften.

OBS ! Under våren 2020 har vi ställt in viss undervisning på grund av smittorisken kring Covid-19 och kommer att ta med detta i vår översyn/återbetalning i maj. I de fall där vi erbjudit alternativ undervisning, t.ex. digitalt räknas detta inte som inställd undervisning.

Vilka instrument kan mitt barn gå i på sin skola?

Flera av kulturskolans instrumentallärare undervisar ute på olika grundskolor i kommunen. Det går inte att säga exakt vilka instrument som kommer att finnas ute på en viss skola från termin till termin eftersom det beror på var lärarna har sitt elevunderlag. Tid och plats för undervisning bestäms i samråd med läraren när barnen fått sitt skolschema i augusti.

När startar terminen?

Höstterminen på kulturskolan startar alltid måndag vecka 35 och vårterminen startar tisdag vecka 2. Vi gör uppehåll för läslov, sportlov och påsklov precis som i grundskolan och har ingen undervisning på röda dagar, klämdagar eller skolans studiedagar.

När kommer min faktura?

Kulturskolan skickar ut fakturor på terminsavgift och instrumenthyra två gånger om året. Fakturan för höstterminen kommer i oktober. Fakturan för vårterminen kommer i mars.

Varför har jag fått en faktura fast mitt barn inte längre går i undervisning?

Det kan bero på att du inte har avanmält ditt barn från kursen. Det räcker inte med att sluta komma till kursen eller meddela barnets lärare utan platsen måste sägas upp via vårt anmälningssystem SpeedAdmin. Din avanmälan måste vara kulturskolan tillhanda innan terminsstart. Vid utebliven eller för sen avanmälan blir vårdnadshavare betalningsskyldig för hela terminen.

Varför är instrumentlektionerna bara 20 minuter långa?

Detta är en standard som de flesta svenska kulturskolor tillämpar. På lektionen får eleven stöd och råd från sin lärare för att sedan kunna öva på egen hand hemma.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-27 13.54