Din undervisning

Som elev på Kulturskolan möter du utbildade och engagerade lärare som vill ge dig just det du behöver för att utvecklas.

Kulturskolans lärare är ofta själva yrkesverksamma musiker, dansare och artister. Och de har massor av kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till dig!

Dina lektioner

Flera av våra kurser ligger på fasta eftermiddag/kvällstider. Information om tid och plats finns att läsa under respektive kurs.

Undervisningen i våra instrumentkurser sker i smågrupper ute på din skola eller på Kulturskolan. Du och läraren kommer överens om en lektionstid i samband med terminsstarten. Kontaktuppgifter till din lärare hittar du i vår elevportal.

När du spelar ett instrument ingår det att vara med i någon av Kulturskolans orkestrar och grupper. Din lärare informerar dig om vilken orkester du tillhör.

Så blir vi bättre

På Kulturskolan arbetar vi hela tiden med att utveckla vår undervisning. Under de senaste åren har vi jobbat på ett sätt vi kallar ”Pedagogen som verktyg – undersökande undervisning”. Det innebär att vi undersöker elevernas kunskaper innan undervisningen och jämför sedan med vad de lärt sig på lektionerna. Vi filmar några av våra lektioner och tittar på dem gemensamt för att diskutera vad som kan göras annorlunda. Sedan omformar vi tillsammans undervisningen tills vi ser att eleverna lär sig det vi vill att de ska kunna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad