Här finns våra lärare

Kulturskolans lärare syns ofta ute på kommunens grundskolor och förskolor där de jobbar med sång, musik och rytmik.

Våra lärare är engagerade i många olika sammanhang som rör skolorna:

Grundskolan

De flesta musiklärare som jobbar ute på Mölndals grundskolor är anställda av Kulturskolan. De undervisar i musik, rytmik, kör och ibland musikdrama. På vissa skolor har Kulturskolan även kursverksamhet såsom gruppsång, bandverkstad och rockbandscoachning. Även många av våra instrumentlärare kommer ut till elevernas skolor och håller i undervisning där på dagtid.

Kulturgarantin

Mölndals stad införde år 2017 en kulturgaranti i förskola och skola. Den innebär att alla barn mellan 4-16 år får professionella kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande under skoltid. Detta är ett sätt för Mölndals stad att garantera att alla barn får tillgång till kultur.

Kulturskolan bidrar med aktiviteter i några av årskurserna. Så här ser vårt schema ut läsåret 2020/2021:

  • Åk 1: Skapa med dans
  • Åk 2: Rytmik, föreställning på kulturskolan inklusive prova på
  • Åk 3: Animerad film
  • Åk 5: Serieteckning
  • Åk 7: Skapa film

Om du vill kan du läsa mer om vad som ingår i Kulturgarantin.

Fiolrytmik på Bifrosts förskola

Hösten 2019 gick Kulturskolan med i projektet "Små barns skapande", som stöds av Arvsfonden. I projektet får 4- och 5-åringarna på Bifrosts förskola lära sig spela fiol och stärka sin språkinlärning genom musik, rytmik och eget skapande. Under projekttiden, som sträcker sig över tre år, ska de fyra deltagande kommunerna: Mölndal, Göteborg-Angered, Motala och Örebro sätta ihop ett nytt pedagogiskt material som sedan kan användas för att införa metoden i förskolor över hela landet. Läs mer om projektet på Pedagog Mölndal.

Musikprofil på Stallbackens förskola

Hösten 2017 startade nya Stallbackens förskola som har musik, mänskliga rättigheter och media som profil. Kulturskolans lärare finns på plats varje vecka för att leda sång, rytmik och språkrytmik i de olika barngrupperna.

Sånglyftet i förskolan

Kulturskolans lärare besöker varje år flera förskolor i kommunen med projektet Sånglyftet som finansieras av Kulturrådet.

Lärarna hälsar på i olika 4-5-årsgrupper några veckor i taget för att inspirera kring hur man kan jobba med sång, musik och rörelse med små barn. Förskolorna får ta del av material för att själva jobba vidare i verksamheten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad