Villkor och avgifter

Läs igenom nedanstående villkor som du förbinder dig till när du skickar in din anmälan. Kontakta oss om du undrar över något. 

Att gå i Kulturskolan

Kulturskolans kurser är till för dig som är 0–19 år och bor i Mölndal. Du behöver inte ha några förkunskaper för att börja hos oss. 

Kulturskolans verksamhet följer skolans läsår och har stängt vid lov och helgdagar. Vi garanterar 27 kurstillfällen per år.

När du fått en plats i en kurs behåller du den ända tills du själv väljer att säga upp den. Du behöver alltså inte anmäla dig på nytt från termin till termin om du redan är antagen.

Anmälan

Du kan anmäla dig till kurser där du under innevarande år uppfyller ålderskravet för kursen. 

Du kan ställa dig i kö till flera kurser, men max två av dem får vara instrumentkurser. Observera att vi har lång kö på flera av våra instrument, bland annat piano, gitarr och keyboard.

Antagning

Antagningsbesked skickas ut per e-post i slutet av juni.  

I mån av plats tas även elever in under läsårets gång.

Från och med hösten 2019 erbjuder vi inte längre möjligheten att börja i två instrumentkurser samtidigt. Du som redan går i en instrumentkurs måste alltså sluta i den kursen innan du börjar på ett nytt instrument, detta för att vi ska komma tillrätta med de långa köerna. Går du redan i två instrument sedan tidigare får du behålla båda platserna men kan inte komma in på ett nytt instrument utan att släppa dina tidigare platser.

Återanmälan för att behålla din köplats

Om du anmält dig till en kurs men inte blivit erbjuden plats måste du återanmäla dig mellan 1/4 och 2/5 för att behålla din plats i kön inför nästa läsårsstart.

Du återanmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret på nytt:

Om du vill sluta i en kurs

Avanmäl dig innan terminsstart för att inte bli betalningsskyldig för hela terminen. Meddela din lärare att du vill sluta och gör sedan en avanmälan via formuläret:

OBS! Att enbart säga till läraren räcker inte som avanmälan. Du måste skicka in formuläret för att avregistrering ska gälla.

Tacka nej till en erbjuden plats

Om du fått ett positivt antagningsbesked från oss under sommaren betyder det att du registrerats på den sökta kursen. Har du ångrat dig och inte vill ha platsen måste du därför avregistrera dig. Det gör du genom att logga in på dina sidor.

Vi ber dig göra detta senast den 7 augusti så att vi hinner göra ett nytt elevintag innan terminsstart.

Terminsavgift

600 kr/termin: gruppsång och kör.
800 kr/termin: småbarns- och barnrytmik, bandverkstan, barndans, instrumentrytmik, ljudteknik, kompa på gitarr och trumligan.
1025 kr/termin:
dans, drill, film, instrument, konstmix, musikal, musikterapi, serieteckning, slöjd och sångcoachning.
2050 kr/termin: högre kurs
250 kr/termin: instrumenthyra

Faktura på terminsavgiften skickas ut i oktober och mars.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad