Så här jobbar vi med måltidspedagogik

Måltidspedagogik är ett medvetet arbete med läroplanen, bra måltider i förskola/skola och de nationella målen för hållbar utveckling. Måltidspedagogik handlar om lärandet om mat. Men även om vikten av vårt förhållningssätt till måltiden. 

Bild som visar exempel på hur man arbetar med måltidspedagogik i Mölndals stad


Förskolan och skolan spelar en viktig roll för barns möjligheter att vidga sina vyer och bli medvetna konsumenter. Barnen får möjlighet att prova nya rätter och produkter, samt lära känna sina sinnen och sin egen smak, vilket i sin tur spelar en stor roll för barnens inställning till mat.

Måltidspedagogik kan kopplas till läroplanen för både förskola och skola på flera olika sätt, genom ämnen som matematik, språk, naturvetenskap, teknik, bild samt undervisning om hållbar utveckling.

Mölndals stad har just nu en diplomerad måltidspedagog som handleder övriga förskolor och skolor. Vår ambition är att fler ska börja arbeta med måltidspedagogik. Möjlighet till handledning finns för både kockar, pedagoger och lärare i Mölndals stad.

Hur vi arbetar rent konkret

I förskolan arbetar kockar och pedagoger både teoretiskt och praktiskt, integrerat i den pedagogiska verksamheten.

Här ges några exempel hur det kan gå till:

  • Sapere metoden är ett sätt att lära sig äta med alla sina sinnen. Här utforskar vi tillsammans ett livsmedel i taget. Barnen tittar-känner-luktar-äter-lyssnar.
  • Ett annat exempel är ”Sinnenas vägg”; en plats där man har möjlighet att utforska olika typer av sinnesexperiment.
  • Låta barnen få para ihop två kryddor, med hjälp av enbart lukten.
  • Att ta reda på vad det är som ligger i den hemliga påsen utan att se, är ett annat experiment.
  • Testa hur ett livsmedel låter när man äter det.
  • Vi arbetar även med månadens grönsak.

Måltidspedagogik stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för mat. Tillsammans kan vi uppnå en lustfylld inställning till mat och locka våra barn att testa nya smaker.

Vill du veta mer så kontakta gärna vår måltidspedagog Kamilla Ehrengrip, kamilla.ehrengrip@molndal.se .

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad