Specialkost

Viktig information till föräldrar, som har barn med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl.

Beställning - gör så här

Använd gärna e-tjänsten för beställning av specialkost.

Blanketten fyller du i och skickar in via e-post eller med vanlig post till serviceförvaltningens kundtjänst, adress finns i blanketten. Den skickas sedan vidare till enhetschef måltid, till aktuellt kök och till förskolechef eller rektor. För elevens säkerhet kommer förskolechef eller rektor också att vidarebefordra dessa uppgifter till berörd personal.

Medicinska skäl

Vi som arbetar inom måltid har ambitionen att med hög kvalitet och största säkerhet tillmötesgå ditt barns individuella behov av specialkost. Om ditt barn har diabetes eller är allergisk mot gluten, fisk, mjölkprotein, ägg, skaldjur, soja eller spannmål ska läkarintyg som visar på det bifogas specialkostblanketten.

Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. Beställning av specialkost sker när barnet börjar förskolan. Vid byte till förskoleklass, årskurs 1, 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1 lämnas ny beställning. Vid byte av förskola/skola avbokas specialkosten och beställs på nytt på den nya förskolan/skolan. Vid förändringar i behovet av specialkost lämnas en ny blankett in.

Nötförbud

I Mölndals stad är det förbud mot nötter, mandel, jordnöt och sesam i alla lokaler inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Specialkostblankett lämnas även för elever med allergi mot nötter, mandel, jordnöt och sesam. Eftersom dessa livsmedel oftast utlöser allvarliga reaktioner behöver vi ha information om vilka barn som är allergiska även om inte livsmedlen förekommer i vår verksamhet.

Religiösa eller etiska skäl

Vid önskemål om specialkost av religiösa skäl erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost (vegetarisk kost som innehåller mjölk och ägg) eller kost utan fläskkött. Vid önskemål om specialkost av etiska skäl erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost eller vegankost. Här behövs inget läkarintyg.

Kontakt

Serviceförvaltningen
Bergfotsgatan 2, vån 3
431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad