Pedagogisk omsorg, dagbarn­vårdare

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem där barnen vistas i dagbarnvårdarens eget hem. 

Dagbarnvårdare och barn. Foto: Madeleine Bergenkull.

Det finns dagbarnvårdare i Mölndal, Kållered och Lindome. Du ansöker på samma sätt som till förskolan.

Små och större grupper

Barngrupperna är ofta små och åldrarna varierar från ett till tolv år. Det innebär att syskon kan vara placerade i samma familjedaghem. Men dagbarnvårdarna i ett område samarbetar. En gång i veckan träffas barn och dagbarnvårdare utomhus eller i en lokal för gemensamma aktiviteter i större grupp. Barnen lär känna andra dagbarn och andra dagbarnvårdare. På så vis finns det, när det behövs, alltid en vikarie som barnet är bekant med.

Lärande genom lek

Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. Pedagogisk omsorg styrs av Skollagen (kap.25) och Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande.

Vid frågor om kö eller avgifter kontakta Barnomsorgsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se


Catarina Axell
Rektor
Pedagogisk omsorg

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad