Pedagogisk omsorg, dagbarn­vårdare

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem där barnen vistas i dagbarnvårdarens eget hem. Vi är den lilla gruppen med de stora möjligheterna. Delaktighet, glädje, mångfald och hållbarhet är verksamhetens fundament.

Det finns dagbarnvårdare i Mölndal, Kållered och Lindome. Du ansöker på samma sätt som till förskolan.

Såhär arbetar vi

Vi tror på att ha en och samma pedagog med sig under hela dagen skapar en trygghet för barnet. Hos oss får barnen goda förutsättningar att bygga självkänsla, skapa tillit till den egna förmågan och tillgodose sig kunskaper.

Varje dag serveras hemlagad mat med samma krav på ekologiska råvaror som övriga staden. Maten anpassas efter den barngrupp dagbarnvårdaren har och vilka önskemål gruppen har.

Små och större grupper

Åldersgruppen är blandad mellan 1-6 år och syskon går ofta tillsammans. I vissa grupper går även skolbarn upp till 12 år. En gång i veckan träffas barn och dagbarnvårdare utomhus eller i en lokal för gemensamma aktiviteter i större grupp. Barnen lär känna andra dagbarn och andra dagbarnvårdare. På så vis finns det, när det behövs, alltid en vikarie som barnet är bekant med.

Vi bedriver stor del av lek och lärande utomhus i naturen, ibland på lekplatser i vår närmiljö eller i trädgården. Nästan varje dag samlas dagmammorna och barnen utomhus en stund och en dag i veckan träffas vi i storgrupp med alla dagmammor och dagbarn i området. Då har vi heldag tillsammans ute eller i grupplokalen.

Hållbar utveckling

Alla som arbetar som dagbarnvårdare i Mölndal är miljöcertifierade via Håll Sverige rent och Grön flagg där vi gemensamt samlas kring teman i våra olika resor där barnen lär sig mer om hållbarhet. Många grupper har trädgården och gården som lärmiljöer. Tillsammans odlar vi ätbart med dagbarnen. Vi är alla miljöhjältar som tar hand om vår närmiljö och plockar skräp. Vi är också rädda om varandra och ser att olika är lika bra!

Språk och litteratur

I den mindre gruppen ges stora möjligheter att komma till tals, att bli lyssnad på och bekräftad i det barnet säger vilket är värdefullt när en bygger språk. Vikten av högläsning för att utveckla språket tar vi på stort allvar. Inför läsåret tar vi fram en gemensam bok, just nu läser vi Pelle Svanslös Dilemmasagor. Alla har boken hemma och läser högt ur den varje vecka. Alla dagmammor får utbildning i TAKK, där vi använder tecken som språkstöd.

Skapande verksamhet

Vi kopplar ihop språk och skapande där vi tittar närmare på illustrationer i den bok vi valt för året och använder dem som impulser i barnens tolkningar av boken. Från Skatans återanvändningscenter får vi hämta utmanande, spännande och hållbart material till verksamheten som vi tillsammans arbetar med. Även naturen ger oss ofta inspiration, lust och material till skapande.

Media

Genom lek och rörelse tränar vi programmering med barnen för att sedan ta det vidare till våra blue-bot. Vi använder oss av verktyget webbägg och iPad när vi utforskar natur och material. Tillsammans med oss pedagoger söker barnen även information i sin utbildning med hjälp av iPads.

Vid frågor om kö eller avgifter kontakta Barnomsorgsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se


Catarina Axell
Rektor
Pedagogisk omsorg

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad