Pedagogisk omsorg, dagbarn­vårdare

Letar du efter den lilla gruppen med de stora möjligheterna? När du väljer pedagogisk omsorg välkomnas du och ditt barn in i dagbarnvårdarnas hem.

Det finns dagbarnvårdare i Mölndal, Kållered och Lindome. Du ansöker på samma sätt som till förskolan.

Trygghet för barnet

Tryggheten i att ha en och samma pedagog med sig under hela dagen ger barnen goda förutsättningar att bygga självkänsla, skapa tillit till den egna förmågan och tillgodose sig kunskaper.

Varje dag serveras hemlagad mat med samma krav på ekologiska råvaror som i övriga staden. Maten anpassas efter barngruppens önskemål och behov.

Utevistelser och gemenskap

Åldersgruppen är blandad mellan 1-6 år och syskon går ofta tillsammans. I vissa grupper går även skolbarn upp till 12 år.

Vi bedriver en stor del lek och lärande utomhus i naturen, ibland på lekplatser i vår närmiljö eller i trädgården. Nästan varje dag samlas dagmammorna och barnen utomhus en stund och en dag i veckan träffas vi i storgrupp med alla dagmammor och dagbarn i området. Då har vi en heldag tillsammans ute eller i grupplokalen.

Verksamheten finns representerad i hela Mölndals stad. Delaktighet, glädje och hållbarhet är verksamhetens fundament!

Hållbar utveckling

Alla dagmammor i Mölndal är miljöcertifierade via Håll Sverige rent och Grön flagg där vi gemensamt samlas kring teman i våra olika resor där barnen lär sig mer om hållbarhet. Många grupper har trädgården och gården som lärmiljöer. Tillsammans odlar vi ätbart med dagbarnen. Vi är alla miljöhjältar som tar hand om vår närmiljö och plockar skräp. Vi är också rädda om varandra och ser att olika är lika bra!

Barnhand med färgglada naglar drar upp en rova ur marken

Språk och litteratur

I den mindre gruppen ges stora möjligheter att komma till tals, att bli lyssnad på och bekräftad i det barnet säger vilket är värdefullt när en bygger språk. Vikten av högläsning för att utveckla språket tar vi på stort allvar, liksom likvärdigt lärande i hela verksamheten. Läsåret 22/23 har vi köpt in Alfons Åberg-böcker till alla grupper, som vi läser och utforskar tillsammans. Alla dagmammor får utbildning i TAKK, där vi använder tecken som språkstöd.

Skapande verksamhet

Kreativiteten i att skapa ger kraft till att våga! Vi kopplar ihop språk och skapande genom att titta närmare på illustrationer i litteraturen vi valt för året och använda dem som impulser till barnens tolkningar.

Vi hämtar utmanande, spännande och hållbart material till verksamheten från Skatans återvinningscenter och återbrukar och skapar både bruksmaterial och konst. Naturen ger oss inspiration, lust och material under hela året, till skapande enskilt eller i grupp.

Sång, dans, drama och rytmik förstärker och tillför glädje och rörelse i den estetiska lärprocessen.

Media/IKT

Genom lek och rörelse tränar vi programmering som vi sedan tar vidare till våra blue-bot. Vi använder oss av verktygen webbägg och iPad när vi utforskar natur och material både inne och ute. Med iPads får barnen möjlighet att dokumentera sin omgivning och sitt lärande och allt sparas i Unikum. Tillsammans med pedagogerna söker barnen även information i sin utbildning med hjälp av iPads.

Genom att barnen får möjlighet att vara i rörelse, gärna utomhus, i användandet av dagens teknik skapar vi förutsättningar för ett sunt förhållningssätt till tekniken.

Välkommen till oss i pedagogisk omsorg!

Vid frågor om kö eller avgifter kontakta Barnomsorgsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Enheten för myndighetsutövning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se


Catarina Axell
Rektor
Pedagogisk omsorg

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad