Skolskjuts

Eleven ska vara folkbokförd i Mölndal för att ansöka om skolskjuts. Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman.

Buss vid hållplats Mölndals centrum. Foto: Lotta Lundberg

Skolskjuts gymnasiesärskolan

Frågor om skolskjuts i gymnasiet skickas till: utbildning@molndal.se

Skolskjuts i grundskolan

Om ditt barn valt en annan skola än den som gäller utifrån folkbokförings­adressen  så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts. Det gäller också om du och ditt barn flyttar, men barnet går kvar i tidigare skola. Om ditt barn valt en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Mölndal att anordna skolskjuts.

Det är bara mellan skolan och hemmet som ditt barn kan få skolskjuts. Det vill säga till och från skolans ordinarie undervisningstider. Skolskjuts gäller inte till och från fritidshem.

För att ha rätt till skolskjuts ska ett eller flera kriterier uppfyllas, läs mer om detta under Skäl till skolskjuts.

Du måste själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. För elever i grundsärskola behöver dock inte ansökan göras.

Inför läsåret 2021-2022 kan du ansöka från 13 april. Ansökan ska ha inkommit senast 3 maj för att eleven ska få skolskjuts till skolstarten i höst. Detta för att alla underlag för beställningar av busskort och framför allt taxiresor ska vara inskickade till Västtrafik och Taxi Göteborg i god tid före sommarsemestern.

SOMMARUPPDATERING - Alla ansökningar som kommit in till och med 15 juli har hanterats. Ansökningar som kommer in senare handläggs från 16 augusti.

Elever som hade busskort föregående läsår kan använda det fram till 15 september. Skolskjutsbusskortet är dock inte giltigt 19 juni - 9 augusti.

Frågor om skolskjuts i grundskolan skickas till: skolskjuts@molndal.se

Om ditt barn går i grundsärskolan

Elever i grundsärskolan behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts. Vårdnadshavarna får istället information om hur skolskjutsen kan anordnas utifrån elevens behov. I stället för skolskjuts mellan skolan och hemmet kan ditt barn få skjuts mellan skolan och fritids/korttids. Ditt barn får inte skolskjuts mellan fritids/korttids och hemmet. Sådana resor hanteras av färdtjänst.

Färdmedel

Mölndals stad använder först och främst ordinarie kollektivtrafik för skolskjuts. Det innebär att eleven får ett busskort som gäller för resor med Västtrafik. Om inte kollektivtrafik kan användas ordnas skjuts med taxi. Alla taxiresor utförs av Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, som Mölndals stad har avtal med.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla barn och elever i Mölndal är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector försäkringar direkt, på telefon 08-410 637 00. Då kan ditt barn vid behov få åka taxi till och från skolan.

Förlorat eller defekt busskort

Om ditt barn förlorar sitt busskort kan du anmäla det via vår e-tjänst, så beställer vi ett nytt kort. En administrativ avgift på 200 kronor tas ut. Avgiften betalas med kontanter eller via Swish när det nya kortet hämtas ut. Om kortet slutar fungera kan du anmäla det via samma e-tjänst. Då kostar det inget att få ett nytt kort, men du måste lämna in det defekta kortet när du hämtar ut det nya.

Fritidskort

Ungdomar i åk 7-9 har möjlighet att få gratis Fritidskort.

Sommarlovskort

Alla elever som gick i årskurs 7-9 före sommarlovet kommer att få ett sommarlovskort hemskickat. Detta efter att Folkhälsomyndigheten lättat på de rekommendationer som Västtrafik behövt följa.

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
skolskjuts@molndal.se

 

 

 

 

 

Dela på:

Senast uppdaterad