Skolskjuts för grundsärskolan

På den här sidan hittar du information om skolskjuts för ditt barn i grundsärskolan.

Barn på rad ute på skolgården. Foto: Beatrice Samuelsson

När ditt barn har blivit mottaget i grundsärskola kommer du att få information om bland annat skolskjuts. Ditt barn får skolskjuts utifrån sina egna behov och anpassas utifrån barnets förmåga.

Skolskjuts för ditt barn - såhär funkar det

Som vårdnadshavare behöver du inte göra en ansökan om skolskjuts. Inför varje nytt läsår behöver du istället anmäla vilket behov ditt barn har. Det anmäler du via mejl till skolskjuts.grundskola@molndal.se

Inför läsåret 2022-2023 behöver du anmäla det senast 6 maj.

Ditt barn kan få skolskjuts mellan skolan och hemmet, eller skolskjuts mellan skolan och fritids- eller korttidshemmet.

Ditt barn får inte skolskjuts mellan fritids- eller korttidshemmet och hemmet. Sådana resor hanteras av färdtjänst.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna om båda ligger inom Mölndal.

Om ena adressen ligger i en annan kommun görs bedömningen av rätt till skolskjuts enbart ifrån folkbokföringsadressen i Mölndal. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Fritidskort

Ungdomar som är folkbokförda i Mölndal och går i åk 7-9 har möjlighet att få gratis fritidskort.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad