Språkcentrum, modersmål

Språkcentrum Mölndal strävar efter att vara en aktiv del i flerspråkiga barns och elevers lärande, såväl i staden som utanför.

Språkcentrums granatäpple skf

I vårt uppdrag ingår modersmålsundervisning, studiehandledning och utveckling av undervisningen i svenska som andraspråk i Mölndal. Vi leder förskolornas arbete med flerspråkighet genom nätverket Språkutvecklare i förskolan och bidrar på så sätt till utveckling av flerspråkighet i förskolans vardag.

Vi arbetar utifrån riktlinjer och vårt introduktionsteam möter alla nyanlända elever i ett introduktionssamtal där skolbakgrund och språkkunskaper kartläggs.

Modersmål

Flerspråkighet är framtidens kompetens. Modersmål, eller förstaspråk, är de språk som en person först lär sig tala som litet barn.

Modersmålsundervisningen är viktig för att utveckla en flerspråkig identitet och kulturell och språklig kompetens. Forskning visar också att goda kunskaper i modersmålet underlättar språk- och kunskapsutvecklingen i svenska och övriga skolämnen.

Modersmål är ett frivilligt och kostnadsfritt skolämne som undervisas utanför ordinarie skoltid och som man får betyg i. Modersmålsundervisning erbjuds i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, men redan i förskolan kan ditt barn delta i olika aktiviteter inom verksamheten som utvecklar och stärker modersmålet.

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47

Erica Ekenmo
Verksamhetschef grundskola F-9
Kulturskolan
Språkcentrum
Särskilda undervisningsgrupper

Dela på:

Senast uppdaterad