Anvisningar till ansökan om modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt och kostnadsfritt skolämne som undervisas utanför ordinarie skoltid och som man får betyg i. Modersmålsundervisning erbjuds i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

I enlighet med skollagen erbjuder Språkcentrum Mölndal undervisning i modersmål
om eleven

  • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
  • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet
  • har grundläggande kunskaper i språket

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna krävs inte att språket är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande
kunskaper i språket (gäller finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska). Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser gäller även för ensamkommande barn.

Modersmålsläraren, i samråd med rektor, avgör om eleven har grundläggande
kunskaper i språket och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Det krävs att minst fem elever önskar undervisning i ett och samma språk för att modersmålsundervisning ska organiseras inom kommunen, med undantag för de nationella minoritetsspråken. För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor och i olika åldrar.

För att modersmålsundervisningen ska kunna starta krävs dessutom att en lämplig lärare kan anställas. När en lämplig lärare inte finns att tillgå kan fjärrundervisning, om möjligt, erbjudas. Det innebär att eleverna sitter uppkopplade via dator i ett klassrum med en handledare närvarande. Läraren leder den digitala undervisningen från en annan plats.

Viktigt att veta för dig som ansöker

  • Samtliga vårdnadshavares underskrifter krävs vid ansökan.
  • Ansökan är bindande och närvaro registreras som vid övrig undervisning.
  • Nya ansökningar behandlas under läsårets gång och om möjligt ordnas plats i befintlig grupp.
  • Har man ogiltig frånvaro på fyra lektioner i följd under terminen förlorar man sin plats och kan inte längre delta i modersmålsundervisningen under resten av läsåret.
  • Modersmålsundervisning erbjuds endast i ett språk per elev.
  • Uppsägning sker skriftligen genom särskild blankett. Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad