Anvisningar till ansökan om modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt och kostnadsfritt skolämne som undervisas utanför ordinarie skoltid och som man får betyg i. Modersmålsundervisning erbjuds i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

I enlighet med skollagen erbjuder Språkcentrum Mölndal undervisning i modersmål
om eleven

 • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
 • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet
 • har grundläggande kunskaper i språket.

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna krävs inte att språket är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande
kunskaper i språket. Adopterade barn, gäller finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser gäller även för ensamkommande barn.

Modersmålsläraren, i samråd med rektor, avgör om eleven har grundläggande
kunskaper i språket och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för
ämnet modersmål. Det krävs att minst fem elever önskar undervisning i ett och samma språk för att modersmålsundervisning ska organiseras inom kommunen, med undantag för de nationella minoritetsspråken. För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor och i olika åldrar. För att modersmålsundervisningen ska kunna starta krävs dessutom att en lämplig lärare kan anställas.

Viktigt att veta för dig som ansöker

 • Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift vid ansökan.
 • Ansökan är bindande och närvaro registreras som vid övrig undervisning.
 • Sammanhängande ogiltig frånvaro vid upprepade tillfällen leder till uppsägning.
 • Nya ansökningar behandlas under läsårets gång och om möjligt ordnas plats i
  befintlig grupp.
 • Modersmålsundervisning erbjuds endast i ett språk per elev.
 • Uppsägning sker skriftligen genom särskild blankett.
 • Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-06 10.33