Modersmål i grundskola, grundsärskola

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven:

  • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
  • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet och
  • har grundläggande kunskaper i språket.

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, krävs inte att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser gäller även för ensamkommande barn.

Modersmålsläraren avgör, i samråd med rektor, om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning sker via våra e-tjänster. Vid två vårdnadshavare krävs bådas signering.

Om du inte har tillgång till e-legitimation eller önskar information på ett nationellt minoritetsspråk kontakta Kontaktcenter Mölndal på telefon 031-315 10 00 eller via e-post: kontakt@molndal.se.


Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad