Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Modersmål i grundskola, grundsärskola

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven

  • har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska
  • använder språket dagligen i samvaron hemma och
  • har grundläggande kunskaper i språket

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) krävs inte att en vårdnadshavare har språket som modersmål, att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsläraren, i samråd med rektor, avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Som adopterade barn räknas även ensamkommande barn.

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47
tanja.bozic@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-10 15.14