Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Nyanlända elever

När nyanlända barn i grundskoleåldern anländer till Mölndals stad ska vårdnadshavare, eller god man, ta kontakt med Språkcentrum Mölndal för att boka tid för ett introduktionssamtal.

Nyanländ resenär med ryggsäck. Foto från pexels.com

Vid introduktionssamtalet får du information om det svenska skolsystemet och rätten att välja skola. Vi gör också en första kartläggning av elevens språkkunskaper och tidigare skolerfarenhet, enligt Skolverkets kartläggning steg 1.

Skollagen definierar nyanlända elever på följande sätt:

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (29 kap. 6 § skollagen).

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47
tanja.bozic@molndal.se

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
utbildning@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-24 12.15