Studiehandledning på modersmål

Elever som behöver studiehandledning på modersmålet för att uppnå målen i alla ämnen har enligt skollagen rätt till detta, förutsatt att det finns lämplig lärare.

Studiehandledning beslutas av rektor och ska vara till hjälp för eleven så att den kan följa den reguljära undervisningen.

Studiehandledning kan ges före, under eller efter en lektion och både i och utanför klassrummet.

Relaterad information

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47

Dela på:

Senast uppdaterad