Olyckor och kriser

Trots ett omfattande förebyggande arbete inträffar olyckor eller tragiska händelser ibland. Det finns en systematik för att lära av de olyckor som trots allt sker och försöka förhindra att de upprepas. Det finns också beredskap att möta den eller de som drabbas om olyckan trots allt är framme.

Olyckor

Varje skada, olycka och tillbud, sådant som kunde ha blivit en skada, ska anmälas dokumenteras och bearbetas för att förebygga en upprepning. Det finns också rutiner för att undersöka och bedöma risker innan skador och olyckor uppstår. 

Kriser

Det finns beredskap att möta den eller de som drabbas om olyckan trots allt är framme vare sig det gäller viktiga samhällsfunktioner eller personliga tragedier.

Kommunen, liksom alla förskolor och skolor, har konkreta planer för att möta kriser och krisreaktioner.  

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad