Ökat kommunalt fokus på integration

En framgångsrik integration är en nyckelfaktor till att både individer och samhället ska må bra, till ömsesidig nytta för alla.