Teknikutveckling

Den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt. Rätt använd kan digitalisering ge oss möjlighet att uppfylla Mölndalsbornas behov på ett effektivt sätt.