Demografisk utveckling

Fler unga och äldre ska försörjas av färre personer som arbetar.