Globalisering

Globaliseringen skapar ett ömsesidigt beroende mellan världsekonomier, kulturer och människor.