Konkurrens om kompetens

Samhällsutveckling och ny teknik får konsekvenser för arbetslivet och hur det ska organiseras.