Klimatförändringar

Jordens medeltemperatur stiger och vi behöver ställa om för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.