Minskad tillit

Svenska samhället bygger mycket på mellanmänsklig tillit. Nu minskar tilliten i vissa grupper.