Värderingsförändringar

Globalisering och teknikutveckling gör att fler får tillgång till information snabbare än någonsin. Hur påverkas våra värderingar av detta?