Arbetsmaterial

Till trend- och omvärldsanalysen finns ett arbetsmaterial kopplat. Använd detta när du har dialog om framtiden i din verksamhet.

Vi hoppas att materialet är till hjälp för verksamheter i Mölndals stad för att utifrån analysen och de trender som tas upp där kunna fördjupa sig i hur det påverkar den egna verksamheten och hur man kan förhålla sig till detta.

Fundera kring varje trend

Varje trend avslutas med några frågor som kan fungera som en inspiration till att fundera vidare kring vad trenden kan ha för påverkan.

Verktyg att jobba med

Om du vill ha ytterligare information om hur du kan gå vidare med detta, kontakta din chef i första hand. Du är också välkommen att komma med synpunkter eller frågor via vårt kontaktcenter och Cecilia Rignell som är utvecklingsledare.

Publicerad: 2021-02-04
Senast uppdaterad: 2022-02-09