Corona påverkar

En stor del av arbetet med analysen gjordes under coronapandemin. Krisen har präglat världen under 2020 och 2021 och ser ut att fortsätta göra det under överskådlig tid.

En del effekter har varit omedelbara och flera av dessa kommer vi att leva med under en lång tid framöver.

Vissa antaganden och resonemang i trend- och omvärldsanalysen kan kännas inaktuella eller osäkra med hänsyn tagen till de stora effekterna vi ser av pandemin. Det är dock i huvudsak relativt långsiktiga perspektiv som lyfts fram i rapporten. I en föränderlig värld är det en utmaning att leverera aktuella antaganden.

Det som är sant vid en tidpunkt kan vara inaktuellt snart därpå. Covid-19 har påmint oss om hur nära sammankopplade vi är med omvärlden och hur snabbt den kan påverka oss.

Publicerad: 2021-02-04
Senast uppdaterad: 2022-02-01