Stadsdirektören har ordet

En samlad trend- och omvärlds­analys är avgörande i arbetet att göra Mölndal till en hållbar stad.

Detta är en viktig pusselbit, den tredje trend- och omvärldsanalysen för hela Mölndals stad.

Att vi förstår och förhåller oss till omvärlden och hur den påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Vi har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Allt går inte att förutspå, men genom att systematiskt ha koll på trender och förändringar i vår omvärld blir vi bättre rustade för att möta det som kommer.

Vi står inför stora och spännande utmaningar. Vi ska klara ett större uppdrag med mindre pengar. Vi blir fler yngre och fler äldre i samhället och därmed färre som betalar skatt samtidigt som Mölndalsbornas förväntningar på det vi levererar ökar. Vi behöver vara innovativa och hitta nya sätt att lösa våra uppgifter för att klara framtidens välfärd.

Trender i omvärlden påverkar oss på olika sätt. En del har stor betydelse på kort sikt, andra är mer långsiktiga. En del har karaktären av ett hot medan andra är en möjlighet. Jag hoppas att materialet kommer att användas och leda till dialog om vad som påverkar oss och hur vi planerar för att möta detta.

Mio Saba Sjösten, stadsdirektör Mölndals stad

Publicerad: 2021-01-29
Senast uppdaterad: 2023-02-20