Tillgänglighetsredogörelse

Mölndals stad står bakom den här webb­platsen, Trend- och omvärlds­analys och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen molndal.se/omvarld uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig än men vi arbetar på att åtgärda tillgänglighetsbrister.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns kartor och diagram som saknar utförlig beskrivning.
  • Det saknas sektioner.
  • Dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Så kan göra om du inte kan använda delar av webb­platsen

Om du har synpunkter på innehållet eller behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du använda återkopplingsfunktionen "Hjälpte dig den här informationen dig?" eller länken Synpunkter och felanmälan som finns längst ner på alla sidor. Du kan också kontakta oss via mejl eller telefon:

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du använda återkopplings­funktionen "Hjälpte dig den här informationen dig?" så att vi får reda på att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att om du inte är nöjd med hur vi hanterar din synpunkt kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det för dem.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör själva både löpande och automatiska tillgänglighetskontroller.

  • Senaste granskningen gjordes den 4 februari 2021
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 2 februari 2021.
Publicerad: 2021-02-04
Senast uppdaterad: 2023-01-09