Trender

I vår trend- och omvärldsanalys utgår vi från de trender som Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Kairos Future identifierar som viktiga för det kommunala uppdraget. Vi har prioriterat och valt ut tio trender utifrån vad som är relevant ur ett perspektiv för Mölndals del.