Orolig över världsläget?

Det sprids mycket information om kriget i Ukraina just nu och många känner sig oroliga.

En leksaksbil på en karta som visar norra Europa.

Det sprids bilder på sociala medier och nyheterna på TV kan kännas obehagliga. För många väcker det även minnen från egna erfarenheter av krig.

Krisinformation har samlat frågor och svar riktat till barn och unga om just oron för krig. Om du eller någon i din närhet känner oro finns det stöd att få.

Tänk på vad du sprider på sociala medier

Välj dina källor med omsorg och tänk på att alltid vara källkritisk. Det förekommer desinformationskampanjer och ryktesspridning kopplat till det säkerhetspolitiska läget. Sprid därför inte information eller rykten från källor du inte kan vara lita på.

Länsstyrelsens webbsida och krisinformation.se kan du hitta pålitlig information om det nuvarande läget.

Publicerad: 2022-02-28 23.22
Senast uppdaterad: 2022-03-17 17.02
Dela sida: