Mölndal vision 2040

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Mölndals stad år 2040.

Så här lyder vår vision

Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet. Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God livskvalitet är den övergripande strävan som genomsyrar allt från stadsplanering till utbildning och omsorg. Idrott och ett rikt kulturliv är tillgängligt för alla.

I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är. Vare sig du vill bo med naturen runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.

Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av Göteborgsregionen. Hållbara kommunikationer gör det enkelt att leva, verka i och besöka Mölndal. Tillsammans utvecklar vi vår kommun för kommande generationer.

Film - Mölndal vision 2040

Om visionen

Visionen gäller för alla som bor och verkar i staden. Den ger en gemensam bild av hur vi vill att Mölndal ska vara år 2040. Det är ett betydligt längre tidsperspektiv än tidigare och målet är att den nya visionen ska hålla över tid, oavsett politisk majoritet.

Så har visionen tagits fram

Den nya visionen är en revidering av tidigare Mölndal vision 2022.

Arbetet med revideringen påbörjades i augusti 2021 och involverade en mängd olika personer som bor och verkar i Mölndal.

Förutom att enskilda invånare har kunnat lämna sina synpunkter på vad Mölndal borde sträva efter att bli i framtiden, har även samtal förts med näringsliv, föreningsliv, anställda och politiker. Denna samverkan lägger en god grund inför att vi tillsammans utvecklar framtidens Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad