Läroplan för förskolan. Reviderad 2016

tumnagel

I den här upplagan av läroplanen har avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats.

Läroplanen innehåller följande avnitt:
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
2.2 Utveckling och lärande
2.3 Barns inflytande
2.4 Förskola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
2.7 Förskolechefens ansvar

Ladda ner som PDF (989 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
72 kr/st (+porto)
Antal sidor
16
Best nr
978-913832690-9
Tipsa: