Personuppgifter som hanteras av Mölndals stadsmuseum

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen som svensk lag, förkortad GDPR. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur Mölndals stad och andra myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Som ett kommunalt museum följer vi samma riktlinjer. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt. På molndal.se/personuppgifter hittar du aktuella kontaktuppgifter till kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud.

Personuppgifter som museet behandlar

Gåva eller inlån av föremål

När vi tar emot föremål behandlar vi dina kontaktuppgifter och eventuella personuppgifter kopplade till dokumentation av föremålet, exempelvis namn på personer som brukat föremålet.

Kontaktuppgifterna sparas så länge föremålet finns i våra samlingar eller visas i våra utställningar. Kontaktuppgifterna offentliggörs inte.

Personuppgifter kopplade till föremålsdokumentation kan komma att tillgängliggöras för museets besökare. Det kan handla om exempelvis personnamn i beskrivningar av föremålet i en utställning, på vår webbplats och i den publika föremålsdatabasen på digitaltmuseum.se.

Rättslig grund

Rättslig grund till hantering av personuppgifter i museisamlingen är det allmänna intresset att som museum bevara och tillgängliggöra kulturarvet (föremål, bilder och arkivhandlingar) samt gynna forskning och lärande i framtiden.

Gåva eller inlån av foto

När vi tar emot foton behandlar vi dina kontaktuppgifter och eventuella personuppgifter kopplade till dokumentation av fotografiet, exempelvis identifierbara personer på bilden samt eventuella namnuppgifter.

Kontaktuppgifterna sparas så länge fotot finns i våra samlingar eller visas i våra utställningar. Kontaktuppgifterna offentliggörs inte.

Personuppgifter kopplade till dokumentation av fotografiet eller fotots motiv kan komma att tillgängliggöras för museets besökare. Det kan handla om exempelvis personnamn i beskrivningar av bilden och identifierbara personer på fotografiet i en utställning, på vår webbplats och i den publika fotodatabasen på digitaltmuseum.se.

Fotografier ur museets samling kan också komma att användas i trycksaker som beskriver vår verksamhet eller Mölndals historia.

Rättslig grund

Rättslig grund till hantering av personuppgifter i museisamlingen är det allmänna intresset att som museum bevara och tillgängliggöra kulturarvet (föremål, bilder och arkivhandlingar) samt gynna forskning och lärande i framtiden.

Uppgifter i fotosamlingen

När vi hanterar fotografier beaktar vi både upphovsrätt och GDPR. Vår fotosamling har byggts upp under lång tid och ibland saknar vi uppgifter om både fotograf och om personer som syns på bilden. Om du upptäcker felaktigheter eller kan tillföra ytterligare information om ett foto, eller ett föremål, får du gärna kontakta oss.

Fylgja - policy för integritetsskydd

I spelet samlar vi inte in några uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person. Vi sparar inte heller IP-adresser.

Vi samlar in anonym statistik om hur många personer som laddar ner "Fylgja". Uppgifterna kan inte kopplas till en specifik person. I "Fylgja" används inte cookies. 

Appen är framtagen för och noga testad av barn så att den ska vara rolig och spännande för framförallt barn från 9 år. Fylgja är gratis och det finns inga köp inne i appen (inga in app purchases).

Utvecklare av appen är Mölndals stadsmuseum. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på denna policy för integritetsskydd. Skicka e-post till museum@molndal.se

Övriga personuppgifter

  • E-postadress som lämnas för utskick av nyhetsbrev sparas tills vidare. Du kan när som helst meddela att du vill avsluta prenumerationen, dina kontaktuppgifter tas då bort.
  • Personuppgifter som finns i museets bokningssystem ”Blå boken” gällande museilektioner, visningar, konferensbokningar och museibutik sparas så länge de är aktuella. Personuppgifter vi hanterar i bokningssystemet är framför allt kontaktuppgifter och uppgifter som behövs för fakturering.
  • Kontaktuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till programpunkter på museet sparas så länge som de behövs för administration, exempelvis för att kunna kontakta dig vid inställt program.

Läs mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter på molndal.se/personuppgifter.

Kontakt

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 50
museum@molndal.se
(läses måndag–fredag)

Öppettider:
tisdag – söndag, 12.00–16.00
torsdag, 12.00–19.00
Öppettider vid storhelger

Dela på:

Senast uppdaterad