Personuppgifter

På de här sidorna kan du läsa om hur Mölndals stad hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, förkortad GDPR är svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur Mölndals stad och andra myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. För att säkerställa att lagen följs har varje myndighet ett dataskyddsombud som kontrollerar att allt går rätt till och som du kan kontakta vid frågor.

Det är viktigt att du i din kontakt med kommunen känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer.

Ansvar och kontaktuppgifter

I Mölndals stad är respektive nämnd personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och kontrollerar kommunens arbete när det gäller att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen och relaterad lagstiftning. Följande personer är Dataskyddsombud i Mölndals stad.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Nämnd

Namn

Byggnadsnämnden

Shada Renström

Kommunstyrelsen med utskott

Shada Renström

Kultur- och fritidsnämnden

Eva Sundberg

Miljönämnden

Kajsa Johnsson

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Cornelia Ennefors

Servicenämnden

Shada Renström

Skolnämnden

Fredric Tolly

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Minda Bennet

Tekniska nämnden

Angelica Haga

Utbildningsnämnden

Amanda Day

Valnämnden

Shada Renström

Vård- och omsorgsnämnden

Shada Renström

Dela på:

Senast uppdaterad